آموزگار خصوصی آنلاین

با استفاده از تیم آموزگار با تجربه ما، مهارت خود را در ریاضی، علوم، کامپیوتر، هنر و موسیقی بالا ببرید.

چطور شروع کنیم

  1. 1- اول دوره آموزشی خود و معلم خود را انتخاب کنید و فرم جلسه آشنایی رایگان رو تکمیل کنید.
  2. 2- آموزگار ما با شما تماس میگیرند و برای برگزاری جلسه آنلاین رایگان با شما هماهنگ میکنند.​
  3. 3- تاریخ و زمان کلاس را با آموزگارتان هماهنگ خواهید کرد.
  4. 4- یکی از بسته های جلسات آموزشی را انتخاب کرده و پرداخت میکنید.

درباره ما

خط مشئ اجیو کورس، الهام بخشی و توسعه افراد برای رسیدن به اهداف شان در (علوم، فن آوری، مهندسی، هنر و ریاضیات) با استاده از هزینه منطقی و قابل دسترسی برای همگان است