هستی عادل

فارسی، ترکی استانبولی و انگلیسی

جوان، بزرگسال

سطح زبان انگلیسی: متوسط

سایر زبان​ها: فارسی

سوابق معلم:

من هستی عادل، با تجربه سال‌ها تدریس به این نتیجه رسیدم که بهترین راه فرا گیری زبان، ابتدا شناخت کامل جهان پیرامونی فرد زبان آموز و بعد بکارگیری سلایق و علایق او در آموزش زبان هست. من این روش تدریس رو در هر سه زبان فارسی، ترکی استانبولی و فارسی بکار گرفتم و نتیجه من را شگفت زده کرد.

من برای هر موضوع و آموزش هر مبحث، داستانی جدید رو تعریف می‌کنم و با تکیه به آن داستان جدید لغات، اصطلاحات و نکات ضروری را به زبان آموز آموزش می‌دم بدون اینکه خودش متوجه باشه داره یه درس جدید یاد می‌گیره.


زمان هر جلسه ۴۵ دقیقه
هزینه هر جلسه دلار ۱۰.۸۹

بعد از پرداخت هزینه کلاس، زمان برگزاری کلاس را با معلم‌تان هماهنگ کنین.

۱ جلسه

دلار

۱۰.۸۹

تخفیف ۰.۰۰ دلار

۱۰ جلسه

دلار

۱۰۳.۹۹

تخفیف -۴.۹۱ دلار

۲۰ جلسه

دلار

۱۹۶.۹۹

تخفیف -۲۰.۸۱ دلار