ننا جلالی

مكالمه زبان انگليسی

کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال

سطح زبان انگلیسی: خوب

سایر زبان​ها: فارسی

سوابق معلم:

بيش از ١٠ سال تدريس زبان انگليسی در تمامی سطوح در موسسات برتر مشهد و تهران.

٥ سال سابقه تدريس و سوپروايزری زبان انگليسی در دانشگاه شهيد بهشتی تهران.

تحصيلات:

كارشناسی ارشد زبانشناسی از دانشگاه شهيد بهشتی تهران.


زمان هر جلسه ۶۰ دقیقه
هزینه هر جلسه دلار ۹.۸۹

بعد از پرداخت هزینه کلاس، زمان برگزاری کلاس را با معلم‌تان هماهنگ کنین.

۱ جلسه

دلار

۹.۸۹

تخفیف ۰.۰۰ دلار

۱۰ جلسه

دلار

۹۴.۹۹

تخفیف -۳.۹۱ دلار

۲۰ جلسه

دلار

۱۷۹.۹۹

تخفیف -۱۷.۸۱ دلار