مهناز فراهانی واشقانی

زبان انگلیسی

کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال

سطح زبان انگلیسی: خوب

سایر زبان​ها: فارسی

سوابق معلم:

تدریس در آموزشگاه‌های کیش، ملل، هدف، برج زبان، نیکو، راه نو، کیش وی

تدریس در دوره‌های مبتدی، متوسط و پیشرفته

تدریس کتب

Headway

Interchange

Prospect

Vision

Top Notch

American English File

Summit

و‌...


زمان هر جلسه ۶۰ دقیقه
هزینه هر جلسه دلار ۹.۱۹

بعد از پرداخت هزینه کلاس، زمان برگزاری کلاس را با معلم‌تان هماهنگ کنین.

۱ جلسه

دلار

۹.۱۹

تخفیف ۰.۰۰ دلار

۱۰ جلسه

دلار

۸۷.۹۹

تخفیف -۳.۹۱ دلار

۲۰ جلسه

دلار

۱۶۵.۹۹

تخفیف -۱۷.۸۱ دلار