محمد نوراللهی

روانشناسی خودشناسی

جوان، بزرگسال

سطح زبان انگلیسی: متوسط

سایر زبان​ها: فارسی

سوابق معلم:

بیش از 14 سال سابقه تدریس در شرکت‌ها و تجربه تدریس خصوصی و گروهی

توضیحات کلاس:

سواد رابطه بر اساس آرکتایپ‌های آنیما و آنیموس پروفسور یونگ


زمان هر جلسه ۶۰ دقیقه
هزینه هر جلسه دلار ۱۰.۴۹

بعد از پرداخت هزینه کلاس، زمان برگزاری کلاس را با معلم‌تان هماهنگ کنین.

۱ جلسه

دلار

۱۰.۴۹

تخفیف ۰.۰۰ دلار

۱۰ جلسه

دلار

۹۹.۹۹

تخفیف -۴.۹۱ دلار

۲۰ جلسه

دلار

۱۸۸.۹۹

تخفیف -۲۰.۸۱ دلار