صفورا خوشدل

مهارت‌های زبان‌های انگلیسی

نوجوان، جوان، بزرگسال

سطح زبان انگلیسی: خوب

سایر زبان​ها: فارسی، فرانسه

سوابق معلم:

آموزش چهار مهارت اصلی زبان ( انگلیسی) با استفاده تلفیقی از منابع آموزشی آمریکا و انگلیس بجای متدهای رایج.

گزارش، فیلم، آهنگ جهت تقویت مهارت شنیدن و متون مختلف جهت افزایش مهارت خواندن، که با توجه به علایق و توانایی هر فرد مشخص می‌شود.

با امید به اینکه استفاده کاربردی زبان انگلیسی جهت برقراری ارتباط در گام اول و آمادگی برای آزمون‌های بین المللی IELTS و TOEFL در گام بعدی به سهولت صورت گیرد.


زمان هر جلسه ۴۵ دقیقه
هزینه هر جلسه دلار ۱۰.۴۹

بعد از پرداخت هزینه کلاس، زمان برگزاری کلاس را با معلم‌تان هماهنگ کنین.

۱ جلسه

دلار

۱۰.۴۹

تخفیف ۰.۰۰ دلار

۱۰ جلسه

دلار

۹۹.۹۹

تخفیف -۴.۹۱ دلار

۲۰ جلسه

دلار

۱۸۸.۹۹

تخفیف -۲۰.۸۱ دلار