صادق مهدوی

تنبور، دوتار، ردیف تار و سه تار، آواز

نوجوان، جوان، بزرگسال

سطح زبان انگلیسی: خوب

سایر زبان​ها: فارسی

سوابق معلم:

20 سال مدرس سازهای تنبور و 16 سال دوتار و ۱۷ سال ردیف.

سابقه تدریس آنلاین به مدت ۱۲ سال.

تنبور را نزد استاد افشین رامین، استاد داوود عزیزی و استاد القاسی و سه تار را نزد استاد بیانی، تار را نزد استاد لطفی و ردیف را نزد استاد مجید کیانی، آواز را نزد استاد جهنگیر مهرپروران(ردیف آوازی دوامی)


زمان هر جلسه ۳۰ دقیقه
هزینه هر جلسه دلار ۲۰.۸۹

بعد از پرداخت هزینه کلاس، زمان برگزاری کلاس را با معلم‌تان هماهنگ کنین.

۱ جلسه

دلار

۲۰.۸۹

تخفیف ۰.۰۰ دلار

۱۰ جلسه

دلار

۱۹۸.۹۹

تخفیف -۹.۹۱ دلار

۲۰ جلسه

دلار

۳۷۷.۹۹

تخفیف -۳۹.۸۱ دلار