سعیده شریفی

انگلیسی

جوان، بزرگسال

سطح زبان انگلیسی: خوب

سایر زبان​ها: فارسی، فرانسه

سوابق معلم:

تدریس با متد مکالمه محور

دوره‌های تخصصی آزمون آیلتس در مهارتهای اسپیکینگ، رایتینگ، ریدینگ و لیسنینگ

دوره‌های تخصصی رایتینگ اکادمیک و مقاله نویسی

دوره‌های مکالمه بحث آزاد با محوریت لغت و گرامر

دوره‌های تخصصی لیسنسنگ با هدف مکالمه

دوره‌های تخصصی گرامر و ساختار جمله

دوره‌های تدریس:

بیش از 5 سال سابقه تدریس در دانشگاه و آموزشگاه‌ها،

عضو سابق گروه زبان انگلیسی دانشگاه امیرکبیر.

سابقه مدیریت گروه انگلیسی مرکز فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

تحصیلات و مدارک:

کارشناسی ارشد آموزش زبان‌انگلیسی، دانشگاه الزهار تهران

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکاه شهید بهشتی تهران


زمان هر جلسه ۶۰ دقیقه
هزینه هر جلسه دلار ۹.۸۹

بعد از پرداخت هزینه کلاس، زمان برگزاری کلاس را با معلم‌تان هماهنگ کنین.

۱ جلسه

دلار

۹.۸۹

تخفیف ۰.۰۰ دلار

۱۰ جلسه

دلار

۹۴.۹۹

تخفیف -۳.۹۱ دلار

۲۰ جلسه

دلار

۱۷۹.۹۹

تخفیف -۱۷.۸۱ دلار