زبان

زهرا شمس

زبان انگلیسی
کودک، نوجوان، جوان
۴.۱۹دلار (60دقیقه)

سیده زهرا حسينى

آموزش زبان فارسی
کودک
۵.۴۹دلار (45دقیقه)

نیوشا شمس

آموزش زبان آلمانی
کودک، نوجوان
۶.۲۹دلار (60دقیقه)

حانیه آخوندی

زبان انگلیسی
نوجوان، جوان، بزرگسال
۶.۲۹دلار (90دقیقه)

موسی نادری

انگلیسی، کردی، فارسی و اورامی
جوان، بزرگسال
۷.۵۹دلار (45دقیقه)

سمانه زنجیرانی

فارسی
کودک، نوجوان
۸.۳۹دلار (60دقیقه)

هدی توسلی

زبان فارسی
کودک، نوجوان
۸.۳۹دلار (60دقیقه)

فریدون نوری

مکالمه انگلیسی، آیلتس
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۸.۳۹دلار (60دقیقه)

افروز تابعی

زبان فارسی
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۸.۳۹دلار (60دقیقه)

بهار فرزی

متون ادبی، شاهنامه، حافظ
نوجوان، جوان، بزرگسال
۸.۷۹دلار (60دقیقه)

مهناز فراهانی واشقانی

زبان انگلیسی
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۹.۱۹دلار (60دقیقه)

شادی آقایی

آیلتس، آی‌بی‌تی، پی‌تی‌ای
نوجوان، جوان، بزرگسال
۱۰.۴۹دلار (60دقیقه)

صفورا خوشدل

مهارت‌های زبان‌های انگلیسی
نوجوان، جوان، بزرگسال
۱۰.۴۹دلار (45دقیقه)

سعیده شریفی

انگلیسی
جوان، بزرگسال
۱۰.۴۹دلار (60دقیقه)

مطهره حسینی

انگلیسی
جوان، بزرگسال
۱۰.۴۹دلار (60دقیقه)

باران سیدی

ادبیات فارسی، کارگاه داستان نویسی، فیلمنامه
جوان، بزرگسال
۱۰.۴۹دلار (45دقیقه)

نادر نوبر

زبان انگلیسی عمومی و آیلتس
بزرگسال
۱۰.۴۹دلار (90دقیقه)

ننا جلالی

مكالمه زبان انگليسی
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۱۰.۴۹دلار (60دقیقه)

هستی عادل

فارسی، ترکی استانبولی و انگلیسی
جوان، بزرگسال
۱۰.۸۹دلار (45دقیقه)

لیلا منتظری

فارسی
جوان، بزرگسال
۱۰.۸۹دلار (60دقیقه)

لیلا منتظری

زبان فرانسه
جوان، بزرگسال
۱۰.۸۹دلار (60دقیقه)

مهدی دهکان

آموزش زبان انگلیسی (آیلتز، تافل)
نوجوان، جوان، بزرگسال
۱۲.۵۹دلار (60دقیقه)

آزاده نصیرپور

زبان‌انگلیسی عمومی و آیلتس
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۱۲.۵۹دلار (60دقیقه)

ایما مجد

زبان انگلیسی برای کودک و بزرگسال
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۱۲.۵۹دلار (60دقیقه)

سیده زهرا حسينى

معلمی زبان فارسی مقدماتی
جوان، بزرگسال
۲۰.۸۹دلار (60دقیقه)

سیده زهرا حسينى

معلمی زبان فارسی پیشرفته
جوان، بزرگسال
۲۹.۱۹دلار (60دقیقه)