ذهن و جسم

مهسا رضايی

روبیک، بازی فکری، کاردستی خلاق
کودک
۴.۱۹دلار (30دقیقه)

مژگان اکبری

آسانا، یوگای بدنی (کلاس گروهی)
جوان، بزرگسال
۴.۹۹دلار (60دقیقه)

شروین وکیلی

دوره‌های آموزشی چیستا، اسطوره‌شناسی، حکمت و عرفان
جوان، بزرگسال
۶.۵۹دلار (45دقیقه)

پوریا بنی اردلان

یوگا، تای‌چی
نوجوان، جوان، بزرگسال
۸.۳۹دلار (60دقیقه)

مهتاب داورپناه

آشتانگا یوگا
بزرگسال
۸.۳۹دلار (75دقیقه)

شروین وکیلی

دوره‌ آموزشی زروان
جوان، بزرگسال
۱۰.۰۹دلار (45دقیقه)

یاسمن پهلوانی

دوره‌های خودشناسی، رابطه عاطفی (ازدواج) ، روش‌های
جوان، بزرگسال
۱۰.۴۹دلار (60دقیقه)

مهسا نوتاش

آموزش روانشناسی و رفتار درمانی
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۱۰.۴۹دلار (60دقیقه)

فرشته جراحی

خودشناسی،روانشناسی تحلیلی وعمقی، تحلیل رفتارمتقابل
نوجوان، جوان، بزرگسال
۱۰.۴۹دلار (90دقیقه)

محمد نوراللهی

روانشناسی خودشناسی
جوان، بزرگسال
۱۰.۴۹دلار (60دقیقه)

لیلا ثابت مزروقی

رابطه عاطفی و زوجین
جوان، بزرگسال
۱۰.۴۹دلار (60دقیقه)

ایما مجد

بازی درمانی برای کودکان
کودک
۱۲.۵۹دلار (60دقیقه)

مژگان اکبری

آسانا، یوگای بدنی (کلاس خصوصی)
جوان، بزرگسال
۲۰.۸۹دلار (60دقیقه)

نعنا مشایخی

چاکرا درمانی، کوچینگ با رویکرد تحول کوانتومی
جوان، بزرگسال
۲۰.۸۹دلار (90دقیقه)

شیدا اسماعیلی

لایف کوچینگ، آرت کوچینگ
نوجوان، جوان، بزرگسال
۲۴.۹۹دلار (60دقیقه)