افروز تابعی

زبان فارسی

کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال

سطح زبان انگلیسی: متوسط

سایر زبان​ها: فارسی

سوابق معلم:

تدریس به صورت مقدماتی، متوسط و پیشرفته

دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به دیگر زبانان.

همکاری با مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان دستیار مدرس.

تدریس زبان فارسی در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه شهید بهشتی.

بر پایی کارگاه‌های آموزشی تخصصی چون نحوه و ضرورت آموزش الفبای فارسی به فارسی آموزان، آموزش‌ مهارت‌های زبان فارسی به غیر فارس زبانان، روش‌های آموزش نگارش فارسی، مهارت‌های علمی تدریس زبان فارسی، دوره مجازی تربیت مدرس زبان فارسی، اصول و مبانی یادگیری، تدریس و سنجش، مقاله نویسی.

ارائه مقالات بررسی میزان چگونگی بهره‌گیری کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان از راهبردهای مستقیم یادگیری زبان دوم در مهارت‌های شنیدین و سخن گفتن در دومین همایش دوسالانه‌ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در تهران دانشگاه شهید بهشتی آبان 97 و مقاله‌ی بهره‌گیری کتاب‌های آموزش زبان فارسی از راهبردهای اجتماعی یادگیری زبان دوم، گامی به سوی افزایش توانش ارتباطی زبان آموزان در چهارمین همایش ملی آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین اسفند 98.


زمان هر جلسه ۶۰ دقیقه
هزینه هر جلسه دلار ۸.۳۹

بعد از پرداخت هزینه کلاس، زمان برگزاری کلاس را با معلم‌تان هماهنگ کنین.

۱ جلسه

دلار

۸.۳۹

تخفیف ۰.۰۰ دلار

۱۰ جلسه

دلار

۷۹.۹۹

تخفیف -۳.۹۱ دلار

۲۰ جلسه

دلار

۱۵۰.۹۹

تخفیف -۱۶.۸۱ دلار